Eksempel på plan

Plantegning som viser hele bedet sammen med planteliste og beskrivelse.
Plantegning som viser en oversikt over hele bedet sammen med planteliste og en beskrivelse.
Plantegning som viser deler av bedet med de enkelte plantene plassert iht. målestokk..
Plantegning som viser en del av bedet.
Plantegning som viser deler av bedet med de enkelte plantene plassert iht. målestokk..
Tegning er i målestokk slik at det blir enklere å beplante med riktig avstand for den enkelte plante.